UTBILDNING I ÖRTMEDICIN

Fytoterapiskolan erbjuder dig en gedigen utbildning i
"Terapeutisk behandling med örtmedicin" under ledning av Dr Mic McMullen.
Mer information och Anmälan